Hieke van der Veen is beeldenmaker:  Om dat wat niet in gewone woorden gezegd kan worden een heldere plek te geven in een beeld  is zowel het ambachtelijk werken als het intuïtief volgen van de  eigen 'beweging' een belangrijk onderdeel van het beeldend proces. Het beeld vindt zijn/haar uiteindelijke vorm in het atelier aan de Tussendiepen  te Drachten.

 

Zelfexpressie is een voortdurende drive geweest in de (artistieke) ontwikkeling van Hieke, ondermeer door het volgen (en geven) van cursussen/opleidingen in tactiele vorming, beeldende en dansexpressie.

In 2005 en 2006 heeft ze Kunstgeschiedenis gestudeerd aan de Vrije Academie voor Kunsthistorisch Onderwijs.

Sinds een tiental jaar maakt Hieke beelden en reliëfs.

Ze heeft vanaf 2006 ter aanvulling en ontwikkeling  van het ambachtelijk werken lessen gevolgd bij Lucas Klein (abstraherend doorwerken), Jan Ketelaar (armatuur lassen), Natasja Bennink (modelboetseren) en Dick Swaak (modelboetseren).

Sinds haar eerste expositie  in Museum It Tsiispakhus te Wommels  (2012) stelt ze met enige regelmaat haar beelden tentoon.

 

Als het gaat om inspiratie vertelt Hieke:

“ Aanleiding voor het maken van beelden vind ik in de relatie en ontmoetingen met mensen uit mijn omgeving. Wat betreft ‘klank, kleur en beweging’ in werk en leven  voel ik mij geïnspireerd door  met name Martin Tissing (kunstschilder), Vasalis (poëzie), en Gabrielle Roth (dans).

Ook mijn vriend (tevens kunstenaar) Rob van der Kleij ben ik geraakt-dankbaar voor zijn menselijkheid en ruimte om mij (op) eigen-wijs (’) te kunnen blijven ontwikkelen en groeien…”

 

 

 

Klik op een  afbeelding om ze apart en vergroot te kunnen bekijken.